Λειτουργία Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης

Από την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 η επικοινωνία με το Γ.Σ.Ε. Βρυξελλών θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank" style="color: #1155cc;">edubru.mail@gmail.com.

 

A partir du vendredi 20 Mars 2020 vous pouvez contacter le Bureau d’Éducation uniquement par email à l’adresse This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

back to top