Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1000

Ερευνητικές Εργασίες Σχ. Έτους 2018-2019

Ερευνητική εργασία Α’ τάξης Ελληνικού Λυκείου Βρυξελλών

Σχολικό έτος 2018-2019

«Εθισμός στο τσιγάρο, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο». Αυτό ήταν το θέμα που απασχόλησε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ερευνητικής εργασίας τους δώδεκα (12) μαθητές και μαθήτριες της Α’ τάξης του Ελληνικού Λυκείου Βρυξελλών κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

Μετά τη συγκρότηση πέντε ομάδων και την επιλογή του είδους του εθισμού στο οποίο θα εργαζόταν η καθεμιά από αυτές, οι μαθητές ξεκίνησαν τη συλλογή στοιχείων μέσω ηλεκτρονικής αναζήτησης συμβουλευόμενοι, ωστόσο, ταυτόχρονα και έντυπο υλικό.

Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός κ. Αθηνά Υφαντή συνέβαλε σε επίπεδο οργανωτικό και συντονιστικό στοχεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην καλλιέργεια της αυτονόμησης των εφήβων και την ανάπτυξη της συνεργατικής και ομαδοκεντρικής τους συμπεριφοράς.

Με την ολοκλήρωση της συλλογής των πληροφοριών και του ανάλογου φωτογραφικού υλικού, οι πέντε ομάδες εργάστηκαν επί δύο εβδομάδες μαζί προκειμένου να γίνει η «συρραφή» του υλικού και η παρουσίασή του με τη δομή ενιαίας εργασίας.

Καταγράφηκαν και αναλύθηκαν τα αίτια που οδηγούν στα πέντε είδη εθισμού, η καθημερινότητα και τα εν γένει βιώματα όσων αντιμετωπίζουν αντίστοιχο πρόβλημα καθώς και οι δυνατότητες απεξάρτησης και επανένταξης στο κοινωνικό σύνολο. Ιδιαίτερα επισημάνθηκε η ευαίσθητη περίοδος της εφηβείας και το πόσο καταλυτικά μπορεί να επιδράσει ο εθισμός στο τσιγάρο, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο σε αυτή τη μεταβατική περίοδο από την εφηβεία προς την ενηλικίωση.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της ερευνητικής εργασίας χαρακτηριστικό ήταν το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από τους μαθητές του Λυκείου καθώς ανέφεραν σχετικά περιστατικά από το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον και τόνισαν πώς οι οικογενειακοί δεσμοί βοήθησαν στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, αναγκαία κρίθηκε η αναζήτηση βοήθειας σε φορείς που ειδικεύονται σε θέματα απεξάρτησης.

Τα οφέλη που προέκυψαν από την εκπόνηση της εργασίας ήταν ποικίλα. Πέρα από την προφανή απόκτηση γνώσεων και εμπειριών, ενισχύθηκαν οι δεσμοί μεταξύ των μαθητών και καλλιεργήθηκε πνεύμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ τους.

Αθηνά Υφαντή, καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας ΠΕ06

Περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες Σχ. Έτους 2017-2018

 

Related image

 

 

 

Ερευνητική εργασία Α΄ Λυκείου - Σχ. Έτος 2017-2018

 

Kατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 οι μαθητές της Α λυκείου και στα πλαίσια του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, χωρίστηκαν σε 5 ομάδες και εκπόνησαν τις εξής εργασίες:

·      Αναλφαβητισμός, πως αυτός ορίζεται στις νέες συνθήκες πολυπλοκότητας και τι είναι ο ψηφιακός αναλφαβητισμός, αίτια και συνέπειες για το άτομο και την κοινωνία.

·      Διατροφή και συμπληρώματα διατροφής. Πως η διαφήμιση και η τεχνολογία έχουν επηρεάσει τις διατροφικές μας συνήθειες.

·      Η θέση της γυναίκας στο χώρο και στο χρόνο. Πως λειτουργούν οι μικτοί γάμοι στην σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία.  

·      Ηλεκτρονικά παιχνίδια και οι βασικές τους κατηγορίες.

·      Ρατσισμός.

Οι εργασίες παρουσιάστηκαν σε ειδική ημερίδα σε όλους τους μαθητές του σχολείου.                            

 

Διδακτικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα:

 

Χρησιμοποιήσαμε την  συνεργατική - ομαδοκεντρική προσέγγιση. Κύριος στόχος ήταν  η ανεξάρτητη από τον διδάσκοντα δράση των μαθητών με απώτερο σκοπό την αυτονόμηση των μαθητών τόσο στην εύρεση όσο και στην παρουσίαση των στοιχείων. Βασική επιδίωξη ήταν να δημιουργηθεί ένας ευέλικτος χώρος όπου οι μαθητές εκτός από την εμβάθυνση των γνώσεων σε θέματα που οι ίδιοι επέλεγαν, θα εξοικειώνονταν με τους ψηφιακούς    Γραμματισμούς :

  • να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχουν τα ψηφιακά μέσα.
  • να αξιολογούν τα ουσιώδη μέσα από πλήθος πληροφοριών και να συντάσσουν ορισμούς.
  • να εξοικειωθούν με τη δημιουργία συνεργατικών εγγράφων και προγραμμάτων παρουσίασης, να μάθουν να χρησιμοποιούν προγράμματα κατασκευής πολυτροπικών κειμένων.

 

 

Υπεύθυνος Καθηγητής: Χαραμής Ευάγγελος, ΠΕ10.

Περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες Σχ. Έτους 2016-2017

Α΄Λυκείου: ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΟΙ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Ερευνητική εργασία Α΄ Λυκείου - Σχ. Έτος 2016-2017

 

Παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας των μαθητών και μαθητριών της Α΄ Λυκείου του Ελληνικού Γυμνασίου- Λυκείου Βρυξελλών με θέμα:

 

«Έλληνες ανθρακωρύχοι στο Βέλγιο»

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ Λυκείου του Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Βρυξελλών, στο πλαίσιο του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, εκπόνησαν εργασία με θέμα «Έλληνες ανθρακωρύχοι στο Βέλγιο», υπό την καθοδήγηση και εποπτεία της φιλολόγου κας Ζωής Πατάλα, και την παρουσίασαν το Σάββατο 13 Μαΐου 2017 στην αίθουσα Bernierστο Saint-Gillesσε ανοιχτή εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελλών με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 χρόνων από την υπογραφή της Ελληνοβελγικής Σύμβασης για τη μετανάστευση Ελλήνων που εργάστηκαν στα ανθρακωρυχεία και τη βιομηχανία του Βελγίου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

 Στα "Περισσότερα" μπορείτε να δείτε και φωτογραφίες από την παρουσίαση της εργασίας.

Περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες Σχ. Έτος 2015-2016

Α΄Λυκείου: ΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων, και κυρίως των νέων, και του εθισμού. Ο εθισμός είναι η εξάρτηση από μια συνήθεια, μία αρρώστια πολύπλοκη με παθολογικά και ψυχολογικά συμπτώματα, που δεν επηρεάζει μόνο τον άρρωστο, αλλά και την οικογένειά του, τους φίλους του και τον κοινωνικό του περίγυρο. Σήμερα, πολλά άτομα, κυρίως εφηβικής ηλικίας, εμφανίζουν εθιστικές συμπεριφορές, οι οποίες έχουν εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή τη δική τους αλλά και του οικογενειακού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος.

Στη συγκεκριμένη εργασία, λοιπόν, ασχοληθήκαμε με τον εθισμό και δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στις εθιστικές ουσίες και συγκεκριμένα: στα ναρκωτικά, στο αλκοόλ και στο κάπνισμα. Χωρισμένοι σε ομάδες, μελετήσαμε τα στάδια, τα συμπτώματα και τις επιπτώσεις του εθισμού, ενημερωθήκαμε για τα δηλητηριώδη συστατικά που περιέχουν οι συγκεκριμένες εθιστικές ουσίες και τέλος, μοιράζοντας ερωτηματολόγια στους μαθητές του σχολείου, βγάλαμε συμπεράσματα καθώς και ποσοστά που αφορούν τη σχέση μεταξύ εφηβείας και εθισμού.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδωρίδου Αγάπη, ΠΕ01.

B΄Λυκείου: ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ... ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015?2016, οι μαθητές της Β΄ Λυκείου εκπόνησαν την ερευνητική εργασία με θέμα: Το Βέλγιο... μέσα από τα μάτια των ελλήνων μαθητών. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και ασχολήθηκαν με τα ακόλουθα υποθέματα: Η πρώτη ομάδα ασχολήθηκε με τα κυριότερα αξιοθέατα του Βελγίου αλλά και με τα χαρακτηριστικά προϊόντα της. Η δεύτερη ομάδα ασχολήθηκε με την παρουσία των Ελλήνων στο Βέλγιο από τη δεκαετία του 1960 και την πορεία τους μέχρι σήμερα. Τέλος, όσον αφορά την τρίτη ομάδα, αυτή συγκέντρωσε στοιχεία σχετικά με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο Βέλγιο που απαρτίζεται όχι μόνο από το Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών αλλά και από διάφορα τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας (ΤΕΓ, ΤΕΣ...)

Σκοπός της εργασίας αυτής υπήρξε ο προβληματισμός των μαθητών σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάστηκαν και έζησαν οι μετανάστες στο Βέλγιο κατά το παρελθόν, η γνωριμία με τον τόπο στον οποίο ζουν σήμερα τα παιδιά και οι οικογένειές τους καθώς και η προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας και των μεταναστών για τη διατήρηση της ελληνικότητας στο Βέλγιο. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι μαθητές έμαθαν να ανταλλάσσουν απόψεις και να συνεργάζονται για τη συγγραφή της ομαδικής εργασίας, γεγονός που έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η τάξη τους απαρτίζεται από παιδιά που έχουν γεννηθεί στο Βέλγιο και σκοπεύουν να παραμείνουν στη χώρα αλλά και από παιδιά που διαμένουν στο Βέλγιο προσωρινά.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Γκέτση Σταυρούλα, ΠΕ02.

Α' Γυμνασίου: ΣΙΝΕΜΑ

Στο πλαίσιο του μαθήματος των Βιωματικών Δράσεων (project) με τους μαθητές της Α' γυμνασίου, αναρωτηθήκαμε τι σημαίνει σινεμά, τι κρύβεται πίσω από αυτή την λέξη, ποιά είναι τα επαγγέλματα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το σινεμά.

Κείμενα από: Ανδρικόπουλο Γεώργιο, Βλαχάκη Αγγελική, Θεοφανάκη Παναγιώτα, Καμπούρη Βασιλική, Νέτου Σοφία, Μιχόπουλο Ανδρέα, Σέλνερ Ιωσήφ, Κατσόγλου Χριστόφορο, Κωνσταντινίδου Κατερίνα, Ντολάνι Άντζελα

Υπεύθυνος Καθηγητής: Χατζής Γεώργιος, ΠΕ11.

Γ' Γυμνασίου

 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Αγά Αριστέα, ΠΕ06.

Περισσότερα
Subscribe to this RSS feed