Καλωσήρθατε στο ΓΣΕ Βρυξελλών

 

Το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Βρυξελλών είναι αρμόδιο για την ελληνόφωνη εκπαίδευση σε εννέα χώρες.

Δράσεις Συντονιστικού Γραφείου Βρυξελλών

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Συντονιστής του Γραφείου Εκπαίδευσης Βρυξελλών είναι ο Δρ. Δρ. Διαλεκτόπουλος Αθανάσιος.
Βιογραφικό σημείωμα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Rue des Petits Carmes 6,
1000 Bruxelles,
Belgique


Tηλ: 0032-2-5455519

Tηλ: 0032-2-5455520

email: edubru.mail@gmail.com

Από την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 η επικοινωνία με το Γ.Σ.Ε. Βρυξελλών θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση edubru.mail@gmail.com.

A partir du vendredi 20 Mars 2020 vous pouvez contacter le Bureau d’Éducation uniquement par email à l’adresse edubru.mail@gmail.com.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ